Privacy


Virginia's Health and Beauty Care respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.  

Privacy verklaring afvallenmetshakes.nl
Deze privacyverklaring van afvallenmetshakes.nlbeschrijft de soorten informatie die ik, als onafhankelijk Herbalife Member, verzamel over mijn klanten, potentiële klanten en bezoekers van mijn website en de doeleinden waarvoor ik die informatie gebruik. Ik ben de gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die via deze site worden verzameld. Eventuele veranderingen in dit beleid worden op deze site geplaatst.

UW INFORMATIE
Als u contact met mij opneemt, mijn website bezoekt, u aanmeldt of een bestelling plaatst, kan ik uw naam, geslacht, contactgegevens, creditcardnummer, betalingsgegevens en andere informatie verzamelen die u vrijwillig verstrekt, waaronder tijdens de registratie, evenals inkooporders en geschiedenis.

DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN EN HET GEBRUIK
Ik verzamel en gebruik uw informatie voor verschillende doeleinden, in het algemeen voorzien wij het volgende gebruik:
• om een contract uit te voeren, bijvoorbeeld om uw bestellingen uit te voeren, diensten te verlenen, voor facturatie- en verzendingsdoeleinden,
• om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld belasting- en boekhoudregels,
• om te voldoen aan mijn legitieme belangen, bijvoorbeeld voor algemeen klantenbeheer, om deze website te gebruiken en te verbeteren, om op uw vragen te reageren en om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van de website,
• om u, met uw toestemming, uit te nodigen voor evenementen, om u te voorzien van nieuws en informatie over de producten en aanbiedingen van Herbalife en om u nieuwsbrieven en andere promotionele communicatie te sturen en om bepaalde cookies op uw computer te plaatsen, zoals hieronder wordt uitgelegd. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met mij op te nemen, door u af te melden.

ONTVANGERS VAN UW INFORMATIE
Ik kan uw informatie delen met dienstverleners, zoals IT-providers. Als u om thuislevering van de producten vraagt, kan ik uw gegevens ook delen met Herbalife International of America, Inc., die deze informatie zal gebruiken voor het bieden van klantenservice te bieden en om uw bestellingen te bevestigen, te vervullen en te verzenden en voor de administratie van betalingen en mogelijke problemen en geschillen met postbedrijven en andere dienstverleners, ook door dienstverleners te betrekken, met name voor het leveren van producten. Herbalife International of America, Inc. zal die gegevens gebruiken in overeenstemming met de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nlvan Herbalife.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS
Ik zal uw persoonlijke gegevens delen met Herbalife International of America, Inc. in de VS, die het mogelijk met andere Herbalife-entiteiten zal delen in overeenstemming met de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nlvan Herbalife. Houd er rekening mee dat sommige landen buiten de EER, zoals de VS, niet dezelfde of een vergelijkbaar niveau van privacybescherming bieden als beschikbaar is in uw eigen land. Wij vragen om uw specifieke aandacht hiervoor als onderdeel van uw toestemming voor de gegevensoverdracht en -verwerking zoals beschreven in de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nl. Er zijn geschikte technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een passend beveiligingsniveau te waarborgen. Door afvallenmetshakes.nlte gebruiken, gaat u expliciet en onherroepelijk akkoord met de gegevensoverdracht en -verwerking die worden beschreven in de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nl, waarvan het beschermingsniveau van de gegevens is zoals hier wordt weergegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door Herbalife hiervan op de hoogte te stellen. 

TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW INFORMATIE EN ANDERE RECHTEN
Als u informatie wilt ontvangen over de informatie die ik over u heb, als u uw informatie wilt corrigeren of verplaatsen, mijn gebruik van uw informatie wilt tegenwerpen of blokkeren of de informatie wilt wissen of als u vragen hebt over de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nl, dan kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens op mijn website. Als u van mening bent dat ik uw probleem niet op de juiste manier heb aangepakt, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in uw land. Als u geen promotionele berichten en marketingberichten meer wilt ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven of de voorkeuren van uw marketingcommunicatie op elk moment wijzigen via de afmeldlink en/of instructies in de marketingberichten die u ontvangt of door contact met mij op te nemen.

BEHOUD
Ik bewaar uw persoonlijke gegevens tot twee jaar na ons laatste contact, tenzij ik verplicht ben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld in overeenstemming met de belasting- en boekhoudregels of om te voldoen aan productgaranties.

LINKS VAN DERDEN
Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van informatie verzameld door die sites. U dient de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nlte lezen dat van toepassing is op de websites van derden om te begrijpen hoe zij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

WIJZIGINGEN VAN HET BELEID
De Privacy verklaring afvallenmetshakes.nlis van kracht vanaf december 2017. Ik heb het recht om de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nlop elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nlzijn met onmiddellijke ingang van kracht nadat u hiervan in kennis bent gesteld door middel van een e-mailbericht of door plaatsing van de nieuwste versie op deze website. Zorg er dus voor dat u de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nlregelmatig raadpleegt, zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie ervan. U kunt eenvoudig controleren of er eventuele revisies geplaatst zijn sinds uw laatste bezoek door de datum te controleren waarop het beleid voor het laatst is herzien. Deze datum wordt weergegeven onderaan het beleid. Indien u bezwaar hebt tegen dergelijke wijzigingen, dan zal ik mijn eerdere privacy verklaring respecteren met betrekking tot eerder verzamelde gegevens. Als u het niet eens bent met de wijzigingen in mijn beleid, dan moet u echter geen gebruikmaken van de website na het online plaatsen van de wijzigingen.

VRAGEN OF OPMERKINGEN OF CONTACT MET ONS OPNEMEN
Als u vragen of opmerkingen hebt over de Privacy verklaring afvallenmetshakes.nlof als u toegang wilt hebben tot of wijzigingen wilt aanbrengen in de informatie die ik over u heb, neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens zijn te vinden op mijn website.